KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2018-2019

Drøbakgata 1

Boligbygg Oslo KF

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg i eksisterende bygg

Komplett sprinkleranlegg inkludert bygningsmessige arbeider, graving og EL tekniske arbeider.

Arbeidet er utført med bygget i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Trykktesting og visuell kontroll samt full funksjonstest av alle signaler fra sprinkleranlegg til branntavle.

Bilder fra oppdraget: