KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2017

Eidsborg stavkirke

Tokke kyrkjelege fellesråd

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg inkludert bytte av sprinklerventiler og «storservice» av utvendig slokkeanlegg

Kulturhistorisk verneverdig bygg som krever stor grad av forsiktighet

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Innvendig inspeksjon av eksisterende rørnett med kamera, trykktesting og visuell kontroll samt oppdatering av tegningsunderlag.

Bilder fra oppdraget: