KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2019-2020

Fjære kirke – Sprinkler

Grimstad kirkelige fellesråd

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg prosjektert og bygget i verneverdige bygning

Fjære kirke er en langkirke fra 1150 i Fjære sogn i Grimstad kommune. Kirken er i stein og har 450 plasser.

Anlegget er prosjektert og bygget i samarbeid med Riksantikvar.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.

Vannforsyning fra kommunalt nett med elektrisk drevet trykkøkningspumpe.

Bilder fra oppdraget: