KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2016

Flesberg stavkirke

Flesberg kirkelige fellesråd

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg inkludert bytte av sprinklerventiler og «storservice»

Kulturhistorisk verneverdig bygg som krever stor grad av forsiktighet

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Innvendig inspeksjon av eksisterende rørnett med kamera, trykktesting og visuell kontroll samt oppdatering av tegningsunderlag.

Bilder fra oppdraget: