KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2014

Froland skole – Fløy G

Froland kommune

Beskrivelse av oppdrag:

Sanitær og varme

Nytt sanitær og varmeanlegg i Fløy G

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Anleggene er overlevert uten feil og mangler

Bilder fra oppdraget: