KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2016

Greveskogen videregående skole – sprinkleranlegg

Vestfold Fylkeskommune

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg i eksisterende skolebygg

Totalentreprise:

Prosjektering og bygging av ca. 10.000 m2 sprinkleranlegg i eksisterende skolebygg.

KRV har i tillegg til sprinkler utført bygningsmessige arbeider, herunder hulltaking, branntetting og himlingsarbeider.

EL arbeider er utført av Moer elektro AS og utvendig vannledning er utført av Fanebust Maskin AS.

KRV har i samarbeid med Agder sprinkler hatt ansvar som søker, prosjekterende og utførende.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Tilkobling til ny vannledning utvendig er planlagt utført i høstferien 2016

Bilder fra oppdraget: