KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2016

Holmen Gård – Sprinkleranlegg

Omsorgspartner Vestfold AS

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg i eksisterende bygg

Komplett Sprinkleranlegg fra og med sprinklerventil etter NS EN 12845 i fellesbygg. Insta 900-1 i internatbygg

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: