KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2021

Stange kirke – Sprinkleranlegg (tørranlegg)

Stange kommune

Beskrivelse av oppdrag:

Installasjon av sprinkleranlegg (tørranlegg) i Stange kirke.

Anskaffelsen gjelder all ytelser for å prosjektere, installere, kontrollere og dokumentere anlegget i henhold NS 12845:2015. Slokkeanlegget skal dekke loft og tårn, men anlegget skal i tillegg klargjøres for utvidelse til dekning av hele kirkebygget.

Anlegget vil i hovedsak omfatte:
Sprinklersentral (tørr) som plasseres i teknisk rom i driftsbygget.
Rør, rørdeler og sprinklerhoder
Sprinkling av galleriet
Pumpearrangement
Pre-action, dobbel interlock

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Prosjektet er overlevert uten mangler til avtalt tid.

Bilder fra oppdraget: