KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2015-2018

Justnesskauen 5-15 – Boligsprinkler

Roger Aamodt Eiendom AS

Beskrivelse av oppdrag:

Boligsprinkler Justnesskauen – 15 leiligheter

Totalentreprise:
Prosjektering og montering av nytt sprinkleranlegg i boliger.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Prosjektet ble ferdigstilt i 2018.

Bilder fra oppdraget: