KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2018-2019

Kongsvold Fjeldstue Sprinkler

Statsbygg

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt sprinkleranlegg prosjektert og bygget i verneverdige bygninger

Nytt sprinkleranlegg i eksisterende verneverdige bygg.

Anlegget er prosjektert og bygget i samarbeid med Riksantikvar og restaureringsarkitekt.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.

Ny vannforsyning fra dieseldrevet pumpe vil bli ferdigstilt sommeren 2020

Bilder fra oppdraget: