KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2018-2019

Kristiansand domkirke

Kristiansand kirkelige fellesråd

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg i tårn inkludert ny vanntilførsel med pumpe samt bytte av brannalarmanlegg i hele kirken.

Kulturhistorisk verneverdig bygg som krever stor grad av forsiktighet.

Prosjektering er utført av Agder sprinkler AS.

Systemet er bygget opp med EL pumpe i ny sprinklersentral i kjeller. Pre- action ventil med sprinklere opp til en avsats og med Deluge-ventil for de øverste nivåene i tårnet. Utløsning med flammevakter + brannmeldere.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Trykktesting og visuell kontroll samt full funksjonstest av deteksjon, utløsning og varsling.

Bilder fra oppdraget: