KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2017

Kristiansand folkebibliotek

Kristiansand Eiendom, Bygg- og eiendomsavdelingen

Beskrivelse av oppdrag:

Rørleggerarbeider i forbindelse med ombygging og modernisering. Varme- og sanitærinstallasjoner, rivearbeider, rørinstallasjoner og sprinkleranlegg.

Prosjektet er delt inn i 4 delprosjekter:

  1. Ombygging og modernisering av biblioteket (finansiert av kulturmidler)
  2. Stengning av nedkjøringsrampe i Gyldenløves gate
  3. Adkomst til P- hus på torvet.(delt i to i tilbudsgrunnlaget)
  4. Bygningsmessig oppgradering av biblioteket bestilt av byggets forvalter

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Funksjonskontroll utføres sammen med RIV/byggherre.

Bilder fra oppdraget: