KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2019

Lilleborg helsehus

Omsorgsbygg Oslo KF

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg i eksisterende bygg

Prosjektering og bygging av komplett sprinkleranlegg av type vanntåke med tilhørende pumpearrangement, inkl. bygningsmessige arbeider som branntetting og EL arbeider.

Arbeidet er utført med bygget i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Trykktesting og visuell kontroll samt full funksjonstest av alle signaler fra sprinkleranlegg til branntavle. Overlevert til avtalt tid uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: