KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2022

Lysaker Skole- Nytt vanntåkeanlegg

Bærum Kommune

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt vanntåkeanlegg i skolen, inkludert EL og bygningsmessige arbeider

Eksisterende vanntåkeanlegg ble i i deler av bygget demontert og erstattet av nytt. I de deler av skolen som ikke var sikret fra før ble det installert nytt anlegg.

Det ble installert ny pumpe-rigg med oppkoblinger av alarm ventiler til brannalarm samt ny UPS.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Levert til avtalt tid ferdig drifts-satt og dokumentert.

Bilder fra oppdraget: