KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2014

Mandal legevakt

Mandal kommune

Beskrivelse av oppdrag:

Ombygging av gammelt sykehus til legevakt

Sanitær, varme og luftbehandlingsnalegg.

Prosjektet er gjennomført i eksisterende bygningsmasse mens bygget er i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: