KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2019

Marmorveien 2

Omsorgsbygg Oslo KF

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg i eksisterende bygg

Komplett sprinkleranlegg inkl. bygningsmessige arbeider som utvendig gravearbeider, branntetting og EL arbeider.

Arbeidet er utført med bygget i bruk.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Trykktesting og visuell kontroll samt full funksjonstest av alle signaler fra sprinkleranlegg til branntavle. Overlevert til avtalt tid uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: