KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2019

NAL Jernbanetorget

Olto VVS

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg i eksisterende bygg

Komplett sprinkleranlegg i eksisterende bygg som ble gjort om fra kontorlokaler til hotell.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Trykktesting og visuell kontroll samt full funksjonstest av alle signaler fra sprinkleranlegg til branntavle. Overlevert til avtalt tid uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: