KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2021-2023

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet – Sprinkler

Helse Sør-Øst RHF

Beskrivelse av oppdrag:

Entreprise 3301 – Brannslukking

Det bygges et nytt klinikkbygg og et protonsenter. De to byggeprosjektene er samkjørt og styrt som et felles prosjekt i Helse Sør-Øst RHF. Planen er at nytt klinikk- og protonbygg skal ferdigstilles i løpet av 2024. KRV AS utfører sprinkleranlegg og Gasslokkeanlegg

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Prosjektet pågår og vil bli ferdigstilt i slutten av 2023

Bilder fra oppdraget: