KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2020

Oddernes Kirke – Sprinkler

Kristiansand kirkelige fellesråd

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg prosjektert og bygget i verneverdige kirkebygning

Oddernes kirke er en kirke der deler er bygd i stein fra 1100-tallet med påbygg av tre fra seinere perioder. Kirken ligger i bydelen Lund i Kristiansand kommune og har 510 plasser.
Anlegget er prosjektert og bygget i samarbeid med Riksantikvar.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.

Vannforsyning fra kommunalt nett med sprinklersentral innvendig.

Bilder fra oppdraget: