KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2021

Rustadgrenda 1 – Brannsikring

Boligbygg Oslo KF

Beskrivelse av oppdrag:

Nok et godt gjennomført prosjekt i eksisterende bygg i bruk

Bygget på 10 etasjer inneholder kommunale leiligheter og omsorgsboliger.

Arbeidene er utført mens leilighetene er bebodd og KRV AS har hatt ansvar for koordinering av tilkomst med beboere.

Oppdatering av brannalarmanlegg samt graving for ny vannforsyning har vært inkludert.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Anlegget er trykktestet og alle funksjoner er kontrollert og dokumentert.

Overlevert til avtalt tid uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: