KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2017

Sigurdsgate 10

Boligbygg Oslo KF

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett brannslokkinganlegg

Komplett sprinkleranlegg inkludert bygningsmessige arbeider, branntetting og utvendig VVS arbeid. Supplerende detektorer til eksisterende brannalarmanlegg. Det nye sprinkleranlegget er forriglet mot eksisterende brannalarmanlegg.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: