KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2020

Snipetjernveien 3 – Sanitær, Varme, Slukkeanlegg, Luftbehandlingsanlegg

Snipetjernveien 3 AS

Beskrivelse av oppdrag:

Snipetjernveien 3, Langhus Sprinkler-, Rør- og Ventilasjonsarbeider

Sanitær, Varme, Sprinkler og Luftbehandlingsanlegg i lager og kontorer.

For sprinkleranlegget er det installert vanntank og pumpeanlegg.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Levert til avtalt tid ferdig testet og dokumentert.

Bilder fra oppdraget: