KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2016

Strømmetunet

Kristiansand boligselskap KF

Beskrivelse av oppdrag:

Vanntåkeanlegg i eksisterende bygg

Komplett vanntåkeanlegg inkludert kjerneboring, branntetting og EL arbeider

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Ferdigstilt januar 2017.

Bilder fra oppdraget: