KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2020 - 2023

SUS 2023 – Stavanger Universitetssykehus

Helse Stavanger HF

Beskrivelse av oppdrag:

K3301 Brannslukkeanlegg for SUS2023

Helse Stavanger HF er prosjekteier og byggherre for nytt universitetssjukehus i Stavanger. Prosjektet omfatter Byggetrinn 1 av nytt universitetssjukehus, kalt SUS2023.
I første byggetrinn skal det bygges ca. 105.000 m2 sykehus og ca. 25.000 m2 samlet parkering (ett for ansatte og ett for besøkende/pårørende).
Mer informasjon om prosjektet finnes på www.sus.no under SUS2023.                                              KRV AS utfører Brannslukkeanlegg, herunder: Sprinkler, Oxygen reduksjonsanlegg og tørt brannvannsopplegg.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Prosjektet pågår og vil være ferdig satt i drift i slutten av 2023

Bilder fra oppdraget: