KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2015-2017

T3 Flesland – Sprinkler og gasslokkeanlegg

Avinor

Beskrivelse av oppdrag:

Sprinkleranlegg og gasslokkeanlegg i nytt terminalbygg, ca. 65.000 m²

Bergen lufthavn, Flesland er det viktigste knutepunktet for Bergensregionen og Vestlandet, og Norges nest største lufthavn.

Sprinkleranlegg inkludert kontroll av prosjektering. I deler av bygget leveres det gasslokkeanlegg. Her har vi samarbeidet med BSS AS som UE.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Prøvedriftsperiode på 6 måneder ferdig i november 2017 og anlegget ble periodevis kontrollert i perioden. Prosjektet ble overlevert i januar 2018 uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: