KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2021-2022

Torshov Kvartal 5 Brannsikring

Boligbygg Oslo KF

Beskrivelse av oppdrag:

Nok et godt gjennomført prosjekt i eksisterende bygg i bruk

Kvartal 5 består av følgende adresser. Edvard Griegs Allé 22-28, Haarklous Plass 9-13, Kyrre Greppsgt. 29-37, Nordkappgt. 26-30. Kvartal 5 er en vernet bygård fra 1931/1932 og ligger i bydel Sagene. Bygningen består av kjeller og 4 etasjer samt loft. Kvartal 5 har total areal på ca 17790 m2.

Verneforhold: Kvartal 5 er på byantikvarens gule liste.

Omfang:
Installering av sprinkleranlegg i alle arealer i henhold til NS-EN 12845, en sprinkler sentral per oppgang, totalt 15 sprinkler sentraler. På loft installeres to stykk tørr-anlegg.
Graving og tilkobling mot kommunale vannledninger i to punkter.
Elektro arbeider for kommunikasjon mot bygges brannalarmanlegg

Bygg i drift:
Bygningen har vært i drift, dvs. alle leiligheter vil være bebodd.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Bygget er overlevert til avtalt tid uten mangler.

Bilder fra oppdraget: