KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2014

UiA bygg 251 – Statsbygg

BRG Entreprenør AS

Beskrivelse av oppdrag:

Utvidelse av eksisterende kontorbygg på UIA Gimlemoen

KRV AS har prosjektert og bygget sanitær, varme og luftbehandlingsanlegg

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: