KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2017

Underhaugsveien 5BC

Boligbygg Oslo KF

Beskrivelse av oppdrag:

Komplett brannslokkingsanlegg

Komplett sprinkleranlegg inkludert bygningsmessige arbeider, branntetting og utvendig VVS arbeid.

Brannalarmanlegg og nødlysanlegg er supplert med nødlys og detektorer og det nye sprinkleranlegget er forriglet mot eksisterende brannalarmanlegg.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: