KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2021

Uranienborg­hjemmet – Sprinkleranlegg

Omsorgsbygg Oslo KF

Beskrivelse av oppdrag:

Nok et godt gjennomført prosjekt i eksisterende bygg i bruk

Ombygging og komplettering av sprinkleranlegg i eksisterende sykehjem.

Anlegget beskytter bygg på 5etasjer + teknisk rom i 6etg, full underetasje, og en liten kjeller etasje under underetasje nivå. Bygget er kombinert sykehjem og kommunale omsorgs boliger.

Alle arbeider er utført mens bygget er i bruk og inneholder bygningsmessige arbeider, sprinkler, branntetting og brannalarmanlegg..

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Levert til avtalt tid, ferdig rengjort og dokumentert

Bilder fra oppdraget: