KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2015

Vaktbolig Rodeneset – TUE Boligsprinkler og varmeanlegg

Kristiansand kommune

Beskrivelse av oppdrag:

Boligsprinkler og varmeanlegg i Vaktbolig Rodeneset

KRV AS har vært TUE for Aamodt VVS: Prosjektering og montering av nytt sprinkleranlegg og varmeanlegg.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler. Prosjektet er gjennomført i eksisterende bygningsmasse.

Bilder fra oppdraget: