KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2020

Vangskyrkja – Sprinkler

Voss kyrkjelege fellesråd

Beskrivelse av oppdrag:

Nytt sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg prosjektert og bygget i verneverdige kirkebygning

Vangskyrkja ligg i sentrum av Voss, i Voss kommune i Vestland fylke.
Vangskyrkja er oppført i middelalderen, men er seinere påbygd og ombygd flere gonger. Riksantikvaren har freda kyrkja, og det er opplyst at vernemyndigheit håndhevar vernekravet strengt.
Anlegget er prosjektert og bygget i samarbeid med Riksantikvar.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.

Vannforsyning fra kommunalt nett med sprinklersentral innvendig.

Bilder fra oppdraget: