KRV – Kristiansand Rør & Ventilasjon

2017

Varmepumpe Brødrene Iveland

Brødrene Iveland

Beskrivelse av oppdrag:

Luft/vann varmepumpe og tilkobling til gulvvarme

Luft/vann varmepumpe og tilkobling til gulvvarme i verkstedbygg. Det er utført montasje og rørtilkobling til gulvvarmerør.

Beskrivelse av idriftsettelse og testing:

Overlevert og satt i drift til avtalt tid og uten feil og mangler.

Bilder fra oppdraget: